0 552 255 85 55

Psikolojik Testler

Yazı Boyutu

Psikolojik testler ve zeka testleri çocuklarınız için son derece önemlidir. Bu testlerin ne zaman ve nasıl yapılması gerektiği konusunda doğru tespitler yapılmalıdır.

ZEKA TESTİ

ÇOCUKLAR BÜYÜRKEN NE ZAMAN ZEKA VE GELİŞİM TESTLERİ YAPILMALIDIR?

Çocuklar doğdukları dönemden itibaren farklı gelişim dönemlerinde farklı özellikler gösterirler. Bu dönemlerde belli yetenek ve becerileri kazanırlar. Gelişimsel sorunlar bazen çocuklar doğduğu andan itibaren mevcut olabilir. Bu sorunlar olduğunda  çocuğun dil bilişsel, ince motor , kaba motor ve sosyal beceri-öz bakım gelişimleri etkilenir. Yine okul döneminde dikkat ve öğrenme sorunları ortaya çıkabilir. Bu durumlarda çocuğun gelişiminin yolunda gidip gitmediği zeka ve gelişim testleri ile değerlendirilir. Anne ve baba, çocuğun bu dönemlerdeki özelliklerini bildiğinde ve bu özelliklere uygun davrandığında , çocuğun ruhsal gelişimi sağlıklı bir şekilde devam eder. Ancak uygun destek ve yaklaşımlar olmadığında ise ruhsal sorunlar ortaya çıkabilir.

KİŞİLİK TESTİ

Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)

Çok Yönlü Kişilik Envanteri (Minnesota Multiphasic Personality Inventory – MMPI), ilk olarak 1937 yılında ABD Minnesota Üniversitesi’ndeki klinik psikolog Starke R. Hathaway ve nöropsikiyatrist J. Charnley McKinley tarafından; zihinsel sağlık bozukluklarının teşhisine yardımcı olmak için klinik amaçlı olarak geliştirilen ve halen en yaygın şekilde kullanılan kişilik testidir.

Çok Yönlü Kişilik Envanteri – MMPI testi, kişilik özelliklerini bilimsel ve objektif olarak ortaya koyan, bireyin kişisel ve toplumsal uyumunu nesnel açıdan değerlendirmeyi hedefleyen bir testtir. Değerler ve davranışların yanında psikopatolojik belirtiler hakkında da doğru ve farklı bilgiler sağlar.

 

ZEKA TESTLERİ

WISC-R

WISC – R zeka testi 6yaş 0 ay -16 yaş 0 ay grubuna yönelik uygulanan bilişsel beceriler hakkında bilgi sağlayan bir zeka testidir. Bu test bireysel olarak uygulanan sözel ve performans becerileri ölçen toplamda on iki alt testten oluşan bir testtir. Her alt testin soruları test yönergesine uygun bir şekilde çocuğa yöneltilir ve çocuktan sorulan soruları yanıtlaması istenir. Zeka seviyesini(IQ) belirlememizde ve gerekli yönlendirmeleri yapmamızda yardımcı olur.

WISC-IV

WISC-IV zeka testi 6yaş 0 ay–16 yaş 11 ay grubuna yönelik uygulanan bilişsel beceriler hakkında bilgi sağlayan bir zeka testidir. WISC-R testinin 1980’li yıllarda geliştirilmiş olmasına kıyasla oldukça yeni, Türkiye’deki norm çalışmaları 2016 yılında tamamlanmış ülkemizdeki en kapsamlı ve en güvenilir zeka testidir.Bireysel olarak uygulanan bu test Dünya üzerinde kullanılan geçerliliği ve güvenirliği kanıtlanmış en yaygın uygulamadır. Zeka seviyesini(IQ) belirlememizde ve gerekli yönlendirmeleri yapmamızda yardımcı olur. Bunun yanı sıra sözel kavrama yeteneği , algısal akıl yürütme , çalışma belleği ve işlemleme hızından oluşan dört ana yetenekleri öğrenmek yaşının altı veya üstünde giden yetenekleri tespit ettikten sonra doğru yönlendirebilmek için uygulanır.

DİKKAT TESTLERİ

Moxo Dikkat Testi

Moxo Dikkat Testi; Dikkat, Zamanlama, Dürtüsellik ve Hiperaktivite performansı olmak üzere dört farklı alanı ölçen, uzmanlar tarafından uygulanan, herhangi bir görüş ve duygu içermeyen, online olarak uygulanan bir testtir.

MOXO, Dikkat, Zamanlama, Dürtüsellik ve Hiperaktivite performans düzeylerinin ölçümünde oldukça etkili bulunmuştur.  Moxo çocuk ve moxo genç- yetişkin olarak iki farklı formu vardır. 6 yaş ile 65 yaş arasına uygulanan bir testtir. Kısa süren ve sonucu hemen alınan bir testtir.

D2 Dikkat Testi Nedir?

D2 Dikkat Testi bireylerin dikkat düzeylerini, öğrenme becerilerini, psikomotor hızlarını, zihin konsantrasyon düzeyini ve seçici dikkat düzeyini ölçmeye yarayan çok fonksiyonlu bir testtir. Bununla birlikte ölçülen başka özellikler de vardır. Bu özelliklerden en çok dikkat çekenleri ise kişinin verilen görevi ne kadar hız ile gerçekleştirebildiği ve performans düzeyidir. D2 Dikkat Testi kişilerde uygulanma yaş aralığı 9 ile 60 yaş arasıdır. Bu yaşlar arasında bilinci sağlıklı olan bireylere uygulanabilen bir testtir. Asıl amacı ile performans ölçmeyi hedefleyen testlerden biridir. Testin maksimum tamamlanma süresi 8 dakikayı aşmamaktadır.  Test sonucunda bireyin psikomotor hızı ve performans düzeyi (performans düzeyinin zamanla gösterdiği değişim) hakkında bilgi sahibi olunur.

D2 Dikkat Testi, bireysel veya grup halinde iken insanlara uygulanabilen bir testtir. Bu test çocukların yanı sıra mesleği gereği uzun süre yüksek dikkat düzeyine sahip olması gereken insanlar için işe alım süreçlerinde uygulanmaktadır.

GELİŞİMSEL TARAMA TESTLERİ

DENVER II

Denver II, 0-6 yaş çocuklarının gelişimsel değerlendirilmesinde kullanılan ,şu andaki gelişimini ve becerilerini annelerden alınan bilgiler ve çocuk ile bire bir yapılan sorular doğrultusunda değerlendirmemize yardımcı olan bir gelişim testidir. Sağlıklı görünümdeki çocuklarda olası gelişimsel sorunları saptamak amacı ile kullanılır.Üç temel alanda değerlidir;

1) Sağlıklı gözüken çocukları olası sorunları yönünden taraması,

2) Gelişimsel gerilik olduğundan kuşkulanılan işlevleri nesnel şekilde saptama olanağı vermesi,

3) Riskli bebekleri (örneğin doğum öncesi sorunlar, düşük doğum ağırlıklı ya da erken doğmuş, çoğul gebelikler, ailede gelişimsel sorunu olanlar, yardımcı üreme teknikleri ile doğan bebekler vb.) izlemede kullanılabilmesi.

Testin süresi 5 ila 15 dakika arasında süren hem zaman hem de veri olarak yeterli bilgiyi sağlamamıza yardımcı olması sebebi ile yaygın olarak kullanılan bir gelişim testidir.

AGTE (ANKARA GELİŞİM TARAMA TESTİ )

0-6 yaş arasındaki bebek ve çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla psikologlar tarafından uygulanan bir testtir.

Çocukların, 0-3 aydan başlayarak, 48-72 aya kadar aylık dönemlerle; gelişim düzeyi hakkında objektif bilgilere ulaşılmasını sağlayan kapsamlı bir ölçme aracıdır.

Bu değerlendirme anne-baba ve çocuğun bir arada olduğu bir ortamda yapılır. Psikolog tarafından hem anne-babaya yöneltilen sorular hem de çocuğun gözlemlenmesini içerir. Gelişimi 4 alt alanda incelemektedir:

Dil bilişsel gelişimi,

İnce motor gelişimi,

Kaba motor gelişimi,

Sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri.

PROJEKTİF TESTLER

Louisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi

Projektif bir testtir. Bu test çocukların sorunlarını çözümlemek ve anlayabilmek için hazırlanmış tekniklerin gelişmişlerinden biridir. Test on tane yarım bırakılmış hikayeden oluşur. Hikâyeler, çocukların anlayabilecekleri ve ilgi duyabilecekleri biçimde yapılandırılmıştır. Her öykünün bir içeriği vardır. Psikanalitik teoriye uygun olarak, her gelişim dönemine uyan olası problemi ortaya koymaktadır.

Bir Aile Çiz Testi

Çocuğun ailesi ile olan çatışmalarını,yakınlığını ve aile ici ilişkileri gösteren projektif  bir resim testidir.

CAT

çocuklara uygulanan bir projektif testtir. Çocuk Algı Testi (CAT) çocukların kişilik dinamiklerini ve ebeveyn ilişkilerini analiz etmek çok kullanışlı bir psikolojik testtir.

Çocuk Algı Testi (CAT) Ölçtüğü Özellikler

*Kişilik dinamiklerini

*Ebeveyn ilişkilerini

*Kardeş ilişkileri ve kıskançlık durumları

*Tuvalet eğitimleri

*İnatçı tutumları

Hakkında bizlere bilgi veren çok yaygın kullanılan bir testtir. Uygulanma yaş aralığı 3 ila 10 yaş arasıdır. Çocukların agresif tutumları, akran ilişkileri ve psikodinamik değişkenleri hakkında da bilgiler veren Çocuk Algı Testi (CAT) projektif bir test olduğu için uygulamasını ve değerlendirmesini bu konuda uzman birinin yapması gerekir.

Bir İnsan Çiz

Bu test çocuğun zekasını ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. Özellikle 7 yaştan itibaren bütün çocuklara uygulanabilir.

 

OKULA HAZIRLIK/YETERLİLİK TESTİ

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi Nedir?

Metropolitan okul olgunluğu testi çocuğun bilişsel olgunluğunu ölçümleyen bir testtir. Metropolitan testi, okul olgunluğu testi olarak da bilinir. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi; Kelime Anlama ve sözcük dağarcığı, cümleler ve anlam, genel bilgiler, karşılaştırma-eşleştirme, sayılar (yazımı-kullanımı), kopya ve taklit etme gibi 6 adet alt test ve toplam 100 maddeden oluşmakta. Çocuğun hazır olması hem bilişsel hem de duygusal olgunluğun tamamlanması ile mümkündür. Bunun dışında çocuğun öz bakım becerilerinin (ellerini yıkama, tuvaletini yalnız başına yapabilme…) sosyo-duygusal gelişiminin (kullara uygun davranma). İnce – kaba motor gelişim (kalem tutma, ipe boncuk dizme) dil gelişimi (ad-soyad söyleme, bilme…), kavram gelişimi (büyük, küçük-sağ, solunu bilme), ‘nin yeterli düzeyde olması gerekmektedir.

DİĞER ÇOCUK GELİŞİM TESTLERİ

OBJEKTİF TESTLER

BENDER GEŞTALT 2 ALGI VE MOTOR TESTİ

Psikomotor algı ve fonksiyonları, yakın hafızayı ölçen 4 yaş ve üstü kişilere uygulanması uygun olan objektif bir testtir.
PORTEUS LABİRENTLERİ TESTİ
8 yaş ve altı tüm çocuklara uygulanabilen bir zeka testidir.
CATELL 2A TESTİ
8 yaş ve üzeri tüm çocuklara uygulanabilen bir zeka testidir.
BENTON TESTİ
8 yaş ve üzeri tüm bireylere uygulanabilen, görsel hafızayı ölçen bir testtir.
PEABODY TESTİ
3 ila 17 yaş arası çocuklara uygulanabilen, çocukların alıcı dil gelişimini ölçen bir testtir.

GESSELL GELİŞİM TESTİ

36 ay – 72 ay arasındaki çocukların motor beceri, görsel algı, görsel hafıza, el-göz koordinasyonu, küçük kas becerilerini ölçer. Böylece bu yaş aralığındaki çocukların psiko-motor gelişimlerinin ne aralıkta olduğunu belirler. Çocukların genel gelişim süreçlerinin incelenmesi sonrasında çocuğun gelişiminde herhangi bir problem olup olmadığı ile ilgili bir değerlendirme yapılmasına olanak sağlar.

GOOD ENOUGH ZEKÂ TESTİ


Yaş sınırlaması olmayan test her yaştan bireyelerin zeka düzeylerinin belirlenmesinde ve deneğe yönelik psikanalitik yorum yapılmasına da imkan veren bir testtir.


FROSTİG TESTİ


4 yaş 6 ay ile 7 yaş 11 ay arasındaki tüm çocuklara uygulanabilen, görsel – gelişimsel algıyı ölçen bir testtir.