0 552 255 85 55

Eğitimler

Yazı Boyutu

EĞİTİMLER

 • SOSYAL BECERİLERİ GÜÇLENDİRMEYE YÖNELİK

Sosyal ve duygusal gelişim, kişilerin sosyal ve duygusal yeterliliklerini elde etmek için geliştirmiş oldukları yetenek, yaklaşım ve değerleri öğrenme sürecidir. Sosyal beceri eğitiminin amacı, bireylerin içinde var olduğu topluma uyum sağlamasına ve adapte olmasına yardımcı olmaktır. Bireyin içinde bulunduğu toplumun kendisinden beklediği ve yapmasını istediği davranışlara uyum gösterecek biçimde yetişmesi kişinin sosyal gelişimi ile ilgilidir. Çünkü çocuğun ilk yıllardaki sosyal gelişimi onun daha sonraki zaman için sosyal davranışlarının zeminin oluşturur. Çocuğun sosyal becerileri kazanması için sağlıklı bir sosyal gelişimin sürecinin gerçekleşmesiyle oluşur. Sağlıklı bir sosyal gelişim gösteren çocuğa, okul öncesi yıllarında, sosyal beceri eğitimi verilebilir.

Sosyal Beceri Kazanımını Etkileyen Faktörler

 • Ebeveyn etkileşimleri,
 • Akran etkileşimleri,
 • Sınıfın sosyal ortamı,
 • Çocukların bireysel özellikleri,
 • Okul-aile işbirliği olarak sıralanabilir.   

SINAVA HAZIRLIK

Sınava hazırlık döneminde çocuk ve gençler kaygı duygusuyla karşı karşıya gelmektedir. Bu yolculukta kaygı ikiye ayrılmaktadır; biri sınav öncesi kaygı ve bir diğeri ise sınav esnasından yaşanan kaygıdır. Sınava hazırlık programında sınav esnasında yaşanan kaygı üzerine terapötik müdahalelerin kullanımı ve öğretimi , sınav öncesindeki kaygıyı kontrol altına almak ve sağlıklı bir şekilde yürütebilmek üzerine birtakım öğretilerin uygulandığı bir programdır.

 • Bu program bireysel ve/veya grup olarak uygulanmaktadır.
 • Lise ve üniversite sınavına hazırlık sürecini kapsamaktadır.
 • Program 11 oturumdan oluşmaktadır. (Bazı özel durumlardan farklılıklar gösterebilir.)
 • Programın kazanımlarını gözlememek ve fayda görmesi adına devamlılık önemlidir.

Detaylı bilgilendirme için lütfen iletişime geçin.

UZMANLARA YÖNELİK

-STAJ PROGRAMI

Psikoloji / psikolojik danışmanlık bölümlerinin 4. sınıf ve sonrası bireyleri kapsayan , alana hazırlık programıdır.

-çocuk psikoterapisine giriş ;  

Programın amacı:

Katılımcılara çocuk ve ergen psikoterapisi, İlk görüşme terapisi, kullanılan testler ve ölçekler hakkında temel bilgiler kazandırmaktır.

 

-0-6 YAŞ GELİŞİMSEL DÖNEM ÖZELLİKLERİ

Tuvalet eğitimi, kardeş doğumu, uyku , beslenme, rekabet , uyum sorunları, tırnak yeme, parmak emme, alt ıslatma , yalan söyleme durumlarında yardımcı müdahaleler.

Gelişimsel sürecin takibi ve ebeveyn görüşmeleri üzerine temel bilgilerin kazandırılması.

 

WORKSHOP

Belirlenen konu hakkında uzmanlar tarafından yapılan kapalı grup görüşmeleridir. Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçin.

 • AİLELERE YÖNELİK

-hamilelik sürecinde ebeveyn olma yolculuğu

-gelişimsel dönemler üzerine

-akademik dönemde dikkat problemleri

 

 • SÜPERVİZYON

 Bireysel

Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçin.