0 552 255 85 55

Ali Dede Oyun Atölyesi

Yazı Boyutu

ALİ DEDE OYUN ATÖLYESİ İÇERİĞİ

Sanat Terapisi Grup Çalışması

Ali Dede Oyun Atölyesi içeriğinde yer alan, sanat terapisi, kişinin sanat aracılığı ile duygularını ifade etmesi, farkına varması ve kendini dönüştürmesi olarak tanımlanabilir. Sanat terapisinde kelimelerin yerini çoğu kez kalemler, boyalar, kil alır. Zaman zaman resim, bazen kil, bazen de dans veya hikayeler aracılığıyla duygular ifade edilir.

Sanat terapisi çocukların; içlerinde var olan yaratıcılığın farkına varmalarını, ifade etmelerini ve geliştirmelerini, sorunlarla başa çıkabilmeyi öğrenmelerini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

Travma yaşamış, sosyal becerisi yeterli gelişmemiş, kontrol güçlüğü çeken çocuklar, duygularını kelimelere dökmekten hoşlanmayan ergenler ve kişisel sorunlarıyla mücadele eden veya sadece kişisel gelişim isteyen yetişkinlerle de sanat terapisi kullanılabilir. Ayrıca atölyemizde uzman klinik psikolog eşliğinde grup çalışmaları yapılmaktadır.

Yaratıcı Drama Grup Çalışması

Yaratıcı drama; bir grubu oluşturan üyelerin yaşama deneyimlerinden yola çıkarak, bir amacın, düşüncenin, doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak, canlandırılmasıdır.

Yaparak ve yaşayarak öğrenme olarak da tanımlanan yaratıcı dramanın genel amaçları: yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama, eleştirel düşünme yeteneği , sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi, iletişim becerileri, kendini tanıma, problem çözme becerileri, dil becerileri, hayal gücünü , dinleme becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.Bunun yanı sıra olayları değerlendirme yeteneği kazandırma, insanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirmek ve bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme, empati becerisi geliştirmektedir.

Atölyemizde uzman klinik psikolog eşliğinde grup çalışmaları yapılmaktadır.