0 552 255 85 55

Aile Danışmanlığı

Yazı Boyutu

Aile danışmanlığı, aileyi oluşturan bireylerin aile içindeki ilişkilerinde yaşadıkları problemler, gerçekleşen evlilikler, sorun çözme, ayrılık ve boşanma sonrasında çocuklarla ve aile ile ilgili bireysel ya da bireyler arasında oluşan problemlerin üstesinden gelinmesine yardımcı olan bir danışmanlık hizmetidir. Aile danışmanlığının içeriğini öncelikli olarak eşler arasında ya da yakın ve geniş aile çevresindeki diğer bireylerle yaşanan ilişkilere dayalı sorunlar, ailenin yaşamına uygun yeni yaşam düzenlemeleri ve çocukların ihtiyaçları gibi konular oluşturmaktadır.

Aile Danışmanlığının hedefi, verilen hizmetin içeriği ve ailenin ne şekilde ele alındığı ve bu hizmetten ne şekilde yararlanacağıdır. Bireysel psikolojik danışmanlıktan farklı olarak aile grup dinamiği dikkate alınıp değerlendirilmektedir ve aileyi oluşturan bireylerle aile grubu üyeleri olarak ilgilenilmektedir.