0 552 255 85 55

EMDR Terapisi

Yazı Boyutu

EMDR TERAPİSİ

“Mutsuzluğumuzun nedeninin sorumlusu biz olmayabiliriz, ama şimdi kontrolü ele alabilir ve bu konuda bir şeyler yapabiliriz.”   -Francine Shapiro

EMDR terapisi; EMDR (Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme) 1987 senesinde  Amerikalı Psikolog Francine Shapiro tarafından bulunmuş bir terapi yöntemidir. Günümüzde bir çok terapi ekolünü barındıran farklı tanılara yönelik standardize edilmiş protokolleri bulunan bütüncül bir terapi yöntemidir.

EMDR Terapi yöntemi ile çalışmak insanın kendi kişisel tarihini yeniden yazması gibidir.

EMDR Terapisi Nedir?

 Gündelik hayatta yaşanan semptomlar ve problemler aslında geçmişte yaşanan travmatik anılar sonucunda oluşmaktadır ve bu travmatik anılar zihinde işlevsel olmayan bir şekilde yer alır , işlenmemiş anılar olarak depolanır. Bu sebeple duyguları ve düşünceleri çok yoğun bir şekilde etki altına alır. Kendiniz hakkında olumsuz inançlar geliştirebilirsiniz. Bunun iyileşmesi için işlevsel olmayan anıların daha işlevsel bir şekilde yeniden beyin tarafından işlenmesi ve depolanması gerekmektedir. Bu sayede hem kendiniz ve dış dünya hakkında olumlu inançlar geliştirebilirsiniz hem duygularınız ve düşünceleriniz daha yumuşak ve rasyonel olmaya başlar. Sonuç itibariyle semptomlar ortadan kalkar, olumlu başa çıkma yöntemleri geliştirilir ve daha sağlıklı insan ilişkileri kurulabilmesi sağlanır.

 

EMDR Nasıl Uygulanır?

Emdr göz hareketleri ya da diğer iki yönlü uyarımlar (ses,dokunma) kullanan bir bilgi işleme yöntemidir. Bu işleme olumsuz yaşantıların ortaya çıkardığı bedensel , duygusal  ya da kendilik inancı ile ilgili olumsuzlukları gidermeye yardımcı olur. Danışanın bu uyarımları takip ederek  veri işlemesi sağlanmaktadır. Sekiz aşamalı EMDR tedavisinin amacı danışanı geçmişten kurtarıp sağlıklı ve üretken bir şimdiye ulaştırmaktır.

 

EMDR’ den Kim Faydalanabilir?

Çocuk , ergen ve yetişkinler için uygundur.

EMDR Hangi Psikolojik Sorunların Tedavisinde Uygulanır?

 

 • Travmatik Olaylar
 • Rahatsız Edici Anılar
 • Kaygı Bozuklukları
 • Akut Stres Bozukluğu
 • Fobiler
 • Panik Atak
 • Yaygın Anksiyete
 • Özgüven Sorunları
 • Depresyon
 • Sınav Kaygısı
 • Öfke ve Stres Kontrolü
 • Kişisel Gelişim