0 552 255 85 55

Çift ve Aile Terapisi

Yazı Boyutu

ÇİFT VE AİLE TERAPİSİ NEDİR?

Çift ve aile terapisi; isminden de anlaşılacağı üzere partnerlerin veya bir birim olarak tüm ailenin tedavisini içerir. Bu terapilerin odak noktası problemli olarak nitelendirilen bir birey değil, bir bütün olarak ailedir. Evlilik ve aile terapilerinde çiftlerin arasındaki duygusal ve psikolojik süreçler değerlendirilerek bir değişim ve gelişim sağlanır.

Çift ve aile terapilerinde karşılıklı ilişkilerle bütünlük sağlayan aileyi tümüyle desteklemek daha doyurucu, ekonomik ve pratiktir. Evlilik ve aile terapisi ile bireylerin arasındaki etkileşim düzeni ve ilişkiler değiştirilerek problem davranışların ortadan kalkması hedeflenir.

ÇİFT TERAPİLERİ

“Evlilik Öncesi Danışmanlık”, “Nişanlılık İlişkileri”, “Eş Seçme”, “Evlenme”, “Evlilikte Çiftlerin İlişkileri” gibi konularda yapılır. Bu terapilerde eşlerin, nişanlıların veya romantik ilişki içinde olan çiftler bir arada görüşmeye katıldıkları zaman duygusal bir havaya girmeleri olası olsa bile, danışman gibi objektif bir kişinin rehberliğinde, kendi aralarında kuramadıkları etkileşimi başarabilmektedirler.

“AİLE TERAPİSİ”

Aile Terapisi; anne, baba ve çocukların ve aile ile birlikte yaşayan diğer kişilerin katıldığı grupça yapılan bir görüşmedir. Aile üyelerinden bir veya birkaçının tutum ve davranışlarını, aile düzenini, ilişkileri ve geçimini sağlamak amacıyla yapılan danışma ve terapilerdir. Burada bahsedilen aile birimi; anne , baba, çocuklar, kardeşler, büyükanne, büyükbaba ve diğer akrabalardan oluşabilir veya modern küçük bir aile olabilir.

Aile ve evlilik danışması bireylerin evliliği düşündükleri andan itibaren başlamalı. Fakat genelde terapiye gelme evlilikte problem karmaşıklaştığında, ağırlaştığında veya boşanma aşamasına gelindiği anlarda olmaktadır.

Aile terapisinin toplumda sağlıklı ailelerin oluşması, aileyi koruyucu bir nitelik taşıması yönünden “evlilik öncesi danışmanlık” olarak evlenmeden önce başlamasında fayda vardır.

NEDEN EVLİLİK VE AİLE TERAPİSİ?

  • Ailedeki kişilerarası ilişkilerin altında yatan kaygı ve çatışmaları gidermek ve onarmak
  • Aile bireyleri arasında; karşılıklı anlayış ve hoşgörünün artırılması
  • Duygusal gereksinimler için aile üyelerinin birbiriyle ilişki ve işbirliği kurması
  • Ailedeki farklı kuşaklar ve cinsler arasındaki rol çatışmalarının giderilmesi, aile bireylerinin yaşam döngüleri içerisinde uygun rol ve davranış ve becerilere sahip olması
  • Aile sisteminde özgürlük, sorumluluk ve toplumsal değerler arasında denge sağlaması amacı taşır.