0 552 255 85 55

Bireysel Terapi

Yazı Boyutu

BİREYSEL TERAPİ

Bireysel terapi , danışan ile terapist arasında gerçekleştirilen geleneksel bir terapi türüdür. Psikoterapi, danışanın duygu ve düşüncelerini eğitimli bir uzman yardımıyla keşfetmesine yardımcı olan bir süreçtir. Psikoterapi süreci karşılıklı konuşma ile sürdürülmenin yanı sıra bazı terapilerde kliniğimizde bilişsel davranışçı müdahaleler , çözüm odaklı psikoterapi , EMDR göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işlemleme , sanat terapisi , oyun gibi dışavurumcu yöntemlere dayanılarak da desteklenebilir.

 

PROBLEM ÇÖZME

Bireysel terapi sürecinde hedefler danışan getirmiş olduğu gündemi/zorlantısı ile ilgili  ihtiyaçlarına göre belirlenir, problem çözme ve iç görü kazanması konusunda yönlendirilir. Bireyin ihtiyaçlarına göre terapi sürecinin uzunluğu değişmektedir. Bireyin daha öncesinde yaşamış olduğu probleme dair tespit edilememiş kaynakları hakkında farklı fikirler edinmesi, farkındalık kazanması , bunların üstesinden nasıl gelinebileceğine dair çalışılır. Bireyin kendi kendisinin terapisti olması yolculuğunda eşlik edilir.